سونوگرافی فوق تخصصی

یکی از روشهای تصویر برداری که در سالهای اخیر به کمک کلینسین در جهت ارزیابی سلامت جنین آمده و به موازات تست های مختلف بالینی و آزمایشگاهی نقش مکمل تشخیصی دارد. سونوگرافیconventional و سونوگرافی کالرداپلر است. در سونوگرافی conventional امواج اولتراسوند که فرکانس آنها بالاتر از آستانه شنوایی انسان است بکارمی رود (بالای mhz ۲۰۰۰۰ در دقیقه) و تصویر دهی بر اساس اختلاف بین ویلوزیتی بافتهای بدن بر اساس فرمول طول موج × فرکانس می باشد. درسونوگرافیcolor doppler از پدیده (‌داپلر) کمک گرفته می شود. این اصل فیزیکی اولین بار توسط کریستین داپلر حدود ۱۵۰ سال پیش تعریف شد و در واقع به مفهوم (تغییر فرکانس یا طول موج) بر اثر حرکت است‌،‌ این حرکت می تواند درمنبع مولد موج،‌ گیرنده موج و یا بازتاب دهنده باشد و در پزشکی منشا داپلر حرکت و به عبارتی (‌جریان خون) است. در شریانها هر سیکل که در اثر فعالیت قلبی ایجاد میشود یک موج ایجاد می کند که با سیستول شروع میشود و در انتهای دیاستول خاتمه می یابد. فاکتورهای متعدد همودینامیک در رگهای مختلف بدن منحنی های متفاوت می دهد که pulsatility آنها می تواند کم و متوسط و زیاد باشد. ارزیابی منحنی هر رگ براساس index های خاص صورت میگیرد.
resistivity index—-ri ، pulsatility index—-pi ، systol – diastolic ratio
در ارزیابی سلامت جنین رگهایی که با کالر داپلر مورد بررسی قرار میگیرند شامل آناتومیهای ‌ شریان رحمی، شریان نافی، ورید نافی، آئورت شکمی جنین، شریان سربرال میانی مغز جنین، داکتوس ونوزوس می باشد.

 

images