فتال ریداکشن

در روش هایی مانند تحریک تخمک ها برای باروری، احتمال چند قلوزایی وجود دارد و این وضعیت باعث مشکلات برای جنین و سلامت مادر می شود که در این شرایط پزشکان به کمک ریداکشن اقدام به برداشتن سایر جنین های اضافی می کنند. در شرایط ریداکشن پزشک می تواند تا قبل از ۱۴ هفتگی این جنین ها را خارج کند.

در حال حاضر در برخی از نژادهای دنیا دو قلو زایی بیشتر مشاهده می شود که این نژادها نیز می توانند با استفاده ازاین روش اقدام به برداشتن سایر جنین ها کنند.
با توجه به اینکه تولد فرزند رویداد مهمی در زندگی انسان است اما چند قلوزایی عوارضی مانند پارگی کیسه آب، نارس بودن نوزادان، کم وزن بودن و سایر موارد را در پی دارد. پزشکان و متخصصان تلاش می کنند مانع از بروز چند قلو زایی در روش های کمک باروری شوند اما این احتمال همچنان وجود دارد.  در کشورهای اروپایی پزشک پس از لقاح آزمایشگاهی سعی می کند تعداد مشخصی سلول تخم را به داخل رحم مادر انتقال دهند و اگر بیش ازا ین تعداد وارد رحم شود مسئولیت و بار حقوقی و قانونی برای پزشک در پی دارد. در ایران نیز پزشک باید فقط سه جنین را به رحم مادر انتقال دهد که در برخی شرایط همین انتقال سه جنین منجر به پنج قلو زایی می شود.
این متخصص زنان و زایمان توضیح داد: علت این وضعیت آن است که سه جنین در داخل رحم مادر طی تقسیم خود به خودی به پنج قلوی همسان تبدیل می شود.

 

lg1