لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی یک روش جراحی با حداقل تهاجم است. در جراحی به وسیلۀ لاپاراسکوپی از یک لولۀ باریک، بلند و مجهز به منبع نور به نام لاپاروسکوپ استفاده می‌شود. از این وسیله برای مشاهده اعضای شکم یا لگن استفاده می‌شود. این عمل جراحی تحت بیهوشی کامل انجام می‌گیرد. در مرحله اول برای ایجاد فضای کاری، شکم…

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت  بیشترین سوالی که امروزه ذهن خانم هایی که در نظر دارند برای بارداری اقدام کنند را درگیر می کند این است که چگونه می توانند در تعیین جنسیت جنین دخالت داشته باشند و یا به عبارتی راههای تعیین جنیست جنین چیست وگاهی در این مودرد آنقدر وسواس به خرج می دهند که بیشتر از…

بند ناف

بند ناف

بند ناف طبیعی دارای دو شریان و یک ورید در زمان ترم است . بند ناف از ناف جنین به سطح جنینی جفت گسترش می یابد. سطح خارجی بند ناف به رنگ سفید مات و مرطوب بوده و از ورای آن می توان سه رگ نافی رامشاهده نمود. قطر آن ۰.۸ تا دو سانتی متر…

تست های آزمایشگاهی در بارداری

تست های آزمایشگاهی در بارداری

بایستی از نظر ویروس hiv و ویروس هپاتیت غربالگری انجام شود. –     هماتوکریت یا هموگلوبین –     گروه خونی و rh –     غربالگری با آنتی بادی –     غربالگری با پاپ اسمیر –     تست تحمل گلوکز –     غربالگری فیبروزکیستیک –     پروتئین ادرار –…